ThS.BS. NGUYỄN HỒNG ĐỨC

ThS.BS. NGUYỄN HỒNG ĐỨC

 • Giảng viên bộ môn nội hô hấp Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Nguyên Trưởng khoa Phòng Khám  BV Phạm Ngọc Thạch

TS.BS.LÊ KHẮC BẢO

TS.BS.LÊ KHẮC BẢO

 • Giảng viên chính - Bộ môn nội hô hấp Đại học Y Dược 
 • Phó khoa hô hấp - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

 
BS. NGUYỄN THANH THÚY

BS. NGUYỄN THANH THÚY

 • Nguyên BS điều trị BV Phạm Ngọc Thạch  
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt  

BS.CKI. QUÁCH MINH PHONG

BS.CKI. QUÁCH MINH PHONG

 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp Bệnh Viện An Bình
 • Nguyên phó trưởng khoa Lao - Bệnh Phổi  Cà Mau

ThS.BS. NGUYỄN HỮU HOÀNG

ThS.BS. NGUYỄN HỮU HOÀNG

 • Bác sĩ khoa hô hấp Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt 

BS.CKI.DANH XUÂN NHIÊN

BS.CKI.DANH XUÂN NHIÊN

 • Phó khoa hô hấp Bệnh Viện 30 Tháng 4
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

BS.CKII. ĐỒNG NỮ KIM HOÀNG

BS.CKII. ĐỒNG NỮ KIM HOÀNG

 • Bác sĩ chuyên khoa nội hô hấp Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

BS.CKI. LÊ THỊ KIM CHI

BS.CKI. LÊ THỊ KIM CHI

 • Giảng viên bộ môn Nội Hô Hấp Đại học Y Dược
 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định

BS.NGUYỄN BẢO TRUNG

BS.NGUYỄN BẢO TRUNG

 • Nguyên bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
 • BS khoa hồi sức cấp cứu Viện Tim Tâm Đức

BS.CKI.VÕ THỊ TỐ UYÊN

BS.CKI.VÕ THỊ TỐ UYÊN

 • Giảng viên bộ môn Nội Hô Hấp - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Bác sĩ khoa Nội hô hấp Bệnh Viện Thống Nhất

ThS.BS.NGÔ NGUYỄN HẢI THANH

ThS.BS.NGÔ NGUYỄN HẢI THANH

 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
 • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2

ThS.BS.HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG

ThS.BS.HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG

 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
 • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

 • Xem thêm