• Bác sĩ chuyên khoa I Nội Tổng Quát

  • Bác sĩ nội trú Hô Hấp – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

ThS.BS. HOÀNG MINH

Bài viết gần đây

16-03-2020

  • 1996 - 2002: BS điều trị Bệnh Viện Tâm Thần
  • 2012 đến nay: Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM
  • 02/2013 đến nay: làm việc tại BV Đại Học Y Dược TPHCM

 

06-09-2019

  • Trưởng bộ môn Tâm Thần  - Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ khoa thần kinh Bệnh Viện Đại Học Y Dược
  • Bác sĩ chuyên điều trị rối loạn tâm lý, trầm cảm, mất ngủ

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2