• Nguyên bác sĩ khoa hô hấp Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt 
  • Xem thêm...

ThS.BS. NGUYỄN HỮU HOÀNG

  • Chuyên gia cai thuốc lá đầu ngành
  • Có nhiều công trình nghiên cứu giá trị về hội chứng ngưng thở khi ngủ

Bài viết gần đây

01-02-2023

  • Bác sĩ khoa hô hấp Bệnh Viện Thủ Đức
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
  • Xem thêm...

14-11-2022

  • Giảng viên bộ môn Nội Tổng Quát  Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  • Nguyên bác sĩ điều trị khoa Nội Phổi Bệnh Viện Chợ Rẫy
  • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
  • Xem thêm...

04-08-2022

  • Bác sĩ điều trị khoa nội tổng quát
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt