• Nguyên bác sĩ khoa hô hấp Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt 

ThS.BS. NGUYỄN HỮU HOÀNG

  • Chuyên gia cai thuốc lá đầu ngành
  • Có nhiều công trình nghiên cứu giá trị về hội chứng ngưng thở khi ngủ

Bài viết gần đây

30-03-2022

  • Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

16-11-2021

  • Bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

16-03-2021

  • Bác sĩ chuyên khoa I Nội Tổng Quát

  • Bác sĩ nội trú Hô Hấp – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt