• Phó khoa hô hấp Bệnh Viện 30 Tháng 4
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

BS.CKI.DANH XUÂN NHIÊN

  • Bác sĩ chuyên khoa Lao và Bệnh Phổi
  • Trên 10 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh hô hấp

Bài viết gần đây

30-03-2022

  • Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

16-11-2021

  • Bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

16-03-2021

  • Bác sĩ chuyên khoa I Nội Tổng Quát

  • Bác sĩ nội trú Hô Hấp – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt