Để xác định chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cần phải thực hiện đa ký giấc ngủ tại phòng thăm khám giấc ngủ  hoặc thực hiện đo đa ký hô hấp ngay tại nhà bạn

Polysomnography vs Ventilatory Polygraphy

Recent articles

06-09-2019

Phoi Viet is honored to welcome PhD. Ngo Tich Lich, Head of Psychiatry Department, University of Medicine & Pharmacy, Ho Chi Minh. Dr. Linh is willing to help patients to solve BIG PROBLEM: Insomnia