ThS.BS.  NGUYỄN TUẤN ANH

ThS.BS. NGUYỄN TUẤN ANH

  • Bác sĩ điều trị khoa hô hấp – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
  • Xem thêm...

 

THS.BS. LÊ HÒA

THS.BS. LÊ HÒA

  • Giảng viên bộ môn Nội Tổng Quát  Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  • Nguyên bác sĩ điều trị khoa Nội Phổi Bệnh Viện Chợ Rẫy
  • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
  • Xem thêm...

 
  • Xem thêm