ThS.BS.HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG

ThS.BS.HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

  • Xem thêm