• Giảng viên bộ môn Nội Hô Hấp Đại học Y Dược TPHCM
 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nguyễn Tri Phương
 • Xem thêm...

ThS.BS.NGÔ NGUYỄN HẢI THANH

 • Bác sĩ nội trú nội tổng quát Đại Học Y Dược TP.HCM
 • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2Gia
 • Tham gia nhiều công trình nghiên cứu lâm sàng về bệnh hô hấp

Bài viết gần đây

01-02-2023

 • Bác sĩ khoa hô hấp Bệnh Viện Thủ Đức
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
 • Xem thêm...

14-11-2022

 • Giảng viên bộ môn Nội Tổng Quát  Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
 • Nguyên bác sĩ điều trị khoa Nội Phổi Bệnh Viện Chợ Rẫy
 • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
 • Xem thêm...

04-08-2022

 • Bác sĩ điều trị khoa nội tổng quát
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt