• Giảng viên bộ môn Nội Hô Hấp - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Bác sĩ khoa Nội hô hấp Bệnh Viện Thống Nhất

BS.CKI.VÕ THỊ TỐ UYÊN

  • Trên 3 năm kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp
  • Lịch khám: chiều thứ 4 và tối thứ 7

Bài viết gần đây

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

12-07-2017

  • Nguyên bác sĩ điều trị bệnh viện Chợ Rẫy
  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2