• Bác sĩ chuyên khoa hô hấp Bệnh Viện An Bình
 • Nguyên phó trưởng khoa Lao - Bệnh Phổi  Cà Mau

BS.CKI. QUÁCH MINH PHONG

 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp Bệnh Viện An Bình
 • Nguyên phó trưởng khoa Lao - Bệnh Phổi Trung Tâm PCCBXH Cà Mau
 • BS chuyên khoa hô hấp
 • 17 năm kinh nghiệm trong điều trị bệnh phổi lây và phổi không lây
 • Lịch khám: sáng thứ 7 và tất cả các buổi tối thứ 2, 4, 6

Bài viết gần đây

12-07-2017

 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
 • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

12-07-2017

 • Nguyên bác sĩ điều trị bệnh viện Chợ Rẫy
 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định

12-07-2017

 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
 • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2