Sleep apnea is a potentially serious sleep disorder in which breathing repeatedly stops and starts. If you snore loudly and feel tired even after a full night's sleep, you might have sleep apnea

Sleep Apnea

Recent articles

26-03-2021

Để xác định chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cần phải thực hiện đa ký giấc ngủ tại phòng thăm khám giấc ngủ  hoặc thực hiện đo đa ký hô hấp ngay tại nhà bạn